Skoči na glavno vsebino

Projekt porajajoča se pismenost

Porajajoča se pismenost so sposobnosti in veščine pred formalnim branjem in pisanjem, ki jih otroci pridobijo spontano, skozi igro. Projekt je v skladu z vrtčevim Letnim delovnim načrtom in kot prednostna naloga vrtca zaživel že v lanskem šolskem letu, letos pa bomo različne dejavnosti s področja porajajoče se pismenosti še nadgrajevali.

Otrokom bomo pripravili jezikovno bogato učno okolje, v katerem se bodo vsak dan srečevali s knjigami, revijami, napisi, plakati. Veliko se bomo pogovarjali, opisovali, pripovedovali, se poslušali in tako bogatili besedni zaklad in sporazumevalne sposobnosti otrok. V projekt bodo vključeni vsi oddelki, na strokovnih aktivih si bodo vzgojiteljice izmenjale primere dobre prakse. Izpeljali bomo izobraževanje na temo jezik v predšolskem obdobju. S Pravljično torbico bomo spodbujali družinsko branje. Pripravili bomo interni zbornik s primeri uspešnih dejavnosti vsakega oddelka na področju zgodnje pismenosti. Tudi letos bomo vključeni v istoimenska srečanja Zavoda RS za šolstvo.

Vodja projekta je strokovna delavka Petra Klanšček, sodelujejo članice Andreja Štemberger, Tamara Vičič, Metka Baša, Petra Primc, Ana Lavrenčič, Mateja Šepec, Anja Bembič in Ingrid Fatur.

Predstavitev akcijskega načrta Porajajoča se pismenost – povezava

 

Dostopnost