Skoči na glavno vsebino

Zdravje v vrtcu

“Kar se Janezek nauči, to Janez zna.«

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Zato se je pred leti porodil projekt Zdravje v vrtcu, ki ga v vrtcu izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Program izpostavlja dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto, hkrati pa si prizadeva ustvariti pogoje za njihovo uresničevanje ter krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven njega. Zato si želimo s projektom v vrtcu oblikovati okolje, v katerem se bodo otroci počutili dobro in bo spodbujalo zdrav način življenja.  Tako sodelujoče skupine tekom leta izvajajo različne dejavnosti na temo zdravja (gibanje, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog, duševno zdravje, zobozdravstvena vzgoja, osebna higiena, varovanje okolja, varno s soncem, varno v prometu in na igrišču ipd.).

Letošnja rdeča nit programa je  “PRIHODNOST JE MOJA” in nadgrajuje lansko temo Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost. Gre namreč za celosten in dolgotrajen proces, ki traja vse življenje. 

Tako pri nas kot tudi v Evropski uniji in svetu vse bolj stopa v ospredje tudi pomembnost in aktualnost tem o zdravju in dobrem počutju. Česar se zavedajo tudi v EuroHealthNet-u, ki združuje neprofitne ustanove na širšem področju zdravja v Evropski uniji. Med njimi je tudi NIJZ. Vizija EuroHealthNet-a je družba, v kateri vsi državljani uživamo svojo temeljno pravico do najvišjega dosegljivega standarda zdravja, ne glede na raso, vero, spol, ekonomsko ali socialno stanje.

Kot družba smo se znašli na razpotju, s številnimi težavami, ki negativno vplivajo na počutje in zdravje prebivalcev. Ne-trajnostna gospodarska rast ima svojo ceno – socialne, zdravstvene in okoljske stroške. Prekomerna potrošnja in individualizem poglabljata neenakosti ter ogrožata zdravje in dobro počutje posameznika, naše skupnosti, družbe in nenazadnje celotnega planeta.

Ključni in ranljivi obdobji v življenju sta zgodnja leta odraščanja in pozna zrela leta življenja. Način, kako pristopamo k zdravju in počutju v teh obdobjih, neposredno vpliva na dolgoročno odpornost naših zdravstvenih sistemov, gospodarske rasti in širše družbe. Vsem (še posebej otrokom, mladim, njihovim družinam in starejšim) moramo zagotoviti enakost v zdravju tako, da jim zagotovimo pogoje in vire za dobro počutje in zdravje skozi vse življenje.

Usmeritve in vsebine programa Zdravje v vrtcu so skladne z EuroHealthNet priporočili. Dodatna potrditev, da tudi v vrtcu stremimo k aktualnim vsebinam. Zato bomo v programu Zdravje v vrtcu tudi v naslednjem letu osvajali zdrave navade, spoznavali sebe in druge v različnih okoliščinah, raziskovali našo okolico in sebe v njej, preverjali naše počutje in odnos do predmetov, ljudi, narave, kulture. Ponovno se bomo vprašali, kaj so prave vrednote, drug drugemu pomagali in soustvarjali  našo prihodnost. Bodimo pogumni in proaktivni ter pripravimo dobre podlage za prihodnost, ki si jo želimo, ki bo v zadovoljstvo posameznika in skupnosti; otrok, odraslih in starejših.

Projekt je v vrtčevem letu 2023/24 koordinirala strokovna delavka Tjaša Volk. 

V projektu bodo sodelovali naslednji oddelki:  Slončki, Piščančki, Želve in Mravljice.

Dostopnost