Skoči na glavno vsebino

Uvajanje, prihod v vrtec, zdravje v vrtcu

UVAJANJE V VRTEC

Prihod v vrtec predstavlja pomemben korak v otrokovi samostojnosti. Starši pomagajo premagovati začetne stiske tako, da nekaj časa ostanejo z otrokom v skupini ali ga nekajkrat za krajši čas pustijo v vrtcu. Nekateri otroci hitreje, drugi počasneje sprejmejo novo okolje in se navežejo na vzgojiteljice in vrstnike. Pri uvajanju je pomembno, da se starši veliko pogovarjajo z vzgojiteljico in po občutku vključujejo v otroško igro. Ob odhodu se morajo  posloviti nežno, a odločno in otroku povedati, kdaj pridejo ponj. Tega dogovora se morajo tudi držati.

PRVIČ V VRTEC.zgibanka

PRIHOD IN ODHOD V VRTEC

Starši pripeljejo otroka v vrtec vsak dan do 8.30. Do iste ure sporočijo strokovnim delavkam morebitno odsotnost otroka.

Otroci morajo imeti na poti do vrtca spremstvo. Spremljevalci so lahko odrasle osebe ali otroci stari od 10 do 14 let, če to pisno dovolijo starši. Če bo otroka v vrtec in domov redno ali občasno spremljala odrasla ali mlajša oseba, ki ni otrokova mati ali oče, starši izpolnijo obrazec o otrokovih spremljevalcih, ki ga dobijo pri vzgojiteljici. Na isti obrazec zapišejo tudi podatke o osebah, ki so, v času bivanja otroka v vrtcu, poleg staršev, dosegljive za nujna sporočila.

Ob prihodu in odhodu otroka v vrtec in iz njega so starši dolžni osebno oddati in prevzeti otroka pri vzgojiteljici oziroma pomočnici vzgojiteljice. Pred oddajo in po prevzemu otroka, so zanj odgovorni starši.

ZDRAVJE V VRTCU

Starši ob vpisu otroka v vrtec in ob prvem razgovoru z vzgojiteljico opozorijo na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa in vrtcu posredujejo morebitna pisna zdravniška navodila, ki se jih v vrtcu držimo.

Starši so dolžni v vrtec voditi zdravega otroka. Bolan otrok se bolje počuti in hitreje pozdravi v domačem okolju. Hkrati se prepreči prenos nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.

Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake bolezenskega stanja (vročina, driska, bruhanje, izpuščaj, drugo), strokovne delavke ne sprejmejo v oddelek.

Če med bivanjem otroka v vrtcu nastopijo bolezenski znaki, strokovne delavke starše takoj obvestijo. Starši so dolžni priti po otroka čim prej.

Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni NIJZ

 

Dostopnost