Skoči na glavno vsebino

VPIS V VRTEC 2022-2023

Občina Ilirska Bistrica in Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica pozivata k vpisu v programe predšolske vzgoje za šolsko leto 2022-2023. Vpis bo potekal od 28. marca do 1. aprila 2022, vsak delovni dan med 7. in 15. uro, v sredo, 30. marca 2022, pa med 7. in 17. uro v svetovalni službi vrtca. Vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvu vrtca in na spletni strani v rubriki starši-obrazci. Če imate možnost, na vpis prinesite izpolnjen vpisni obrazec ali podatke o otroku in starših, vključno z matičnimi številkami.

Ob vpisu bomo upoštevali vse takrat veljavne zdravstveno higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa SARS–CoV-2. Vodstvo vrtca

Dostopnost