Skoči na glavno vsebino

DELOVANJE VRTCA OD 1. 9. 2020 – OBVESTILO STARŠEM

V veljavi ostajajo vsa higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki jih je pripravil NIJZ.

PRIHOD V VRTEC IN ODHOD IZ VRTCA

 • 1.9.2020 ali ob prvem prihodu otroka v šolskem letu 2020-2021 starši ponovno izpolnijo Izjavo staršev pred prihodom otroka v vrtec.
 • Otroka v vrtec pripelje in iz vrtca odpelje eden od staršev oziroma ena zdrava odrasla oseba.
 • Ko zjutraj pripeljete otroka v vrtec in ko ga popoldne pridete iskat, uporabljate zaščitno masko in si na vhodu razkužite roke z razkužilom.
 • Starši vzdržujete ustrezno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev.
 • Starši odpeljete otroka v garderobo, kjer mu pomagate pri preobuvanju in ga pospremite do vrat igralnice. Po prihodu v igralnico si otrok umije roke z milom in vodo.
 • Po oddaji in prevzemu otroka starši čimprej zapustite vrtec. Zadrževanje odraslih v vrtcu ni dovoljeno.
 • Otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Mlajši otroci lahko prinesejo ‘ninice’ in dude.

ZDRAVJE OTROKA

 • Starši v vrtec pripeljete le zdravega otroka.
 • Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake bolezenskega stanja (vročina, driska, bruhanje, gnojni izcedek iz nosa, gnojno vnetje oči, izpuščaj in drugo), strokovna delavka ne sprejme v oddelek.
 • Otrok se lahko v vrtec vrne 48 ur po tem, ko zadnji bolezenski znaki izzvenijo.
 • Starši spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljete v vrtec.
 • Če med bivanjem otroka v vrtcu nastopijo bolezenski znaki, strokovna delavka takoj obvesti starše. Starši ste dolžni priti po otroka čim prej. V kolikor je mogoče, otrok počaka starše v ločenem prostoru, v spremstvu strokovne delavke. Starši se o nadaljnjih ukrepih glede otrokovega zdravja posvetujete s pediatrom.
 • Če je pri otroku potrjena okužba s COVID-19, starši o tem obvestite vrtec. Vrtec o tem obvesti Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo. Vrtec ukrepa po navodilih regijskega epidemiologa.

SODELOVANJE S STARŠI

 • Roditeljskih sestankov staršev v mesecu septembru v vrtcu ne bo. Starši bodo prejeli gradivo v pisni obliki.
 • Redne govorilne ure potekajo telefonsko v popoldanskem času (po razporedu, ki ga obesi vzgojiteljica na oglasno desko).
 • Izredne govorilne ure in sestanki za otroke s posebnimi potrebami potekajo v vrtcu ob upoštevanju splošnih higienskih ukrepov.

UVAJANJE OTROK V VRTEC

 • Osnovne informacije o uvajanju dobijo starši v razgovoru z vzgojiteljem v vrtcu, ob upoštevanju splošnih higienskih ukrepov.
 • Staršem priporočamo, da je z otrokom na uvajanju vedno prisoten isti starš.
 • S starši se dogovorimo, kdaj otroka pripeljejo, koliko časa so v igralnici in kdaj odidejo.
 • Starši v igralnici uporabljajo zaščitno masko. Pred vstopom v igralnico si razkužijo roke in se preobujejo v copate.
 • V času prisotnosti v igralnici starši ostajajo na enem mestu, skrbijo za svojega otroka ter vzdržujejo ustrezno razdaljo do drugih otrok in staršev ter strokovnih delavk.
 • Po odhodu otrok, ki se uvajajo in staršev, prezračimo in razkužimo igralnico.

O morebitnih dodatnih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Vodstvo vrtca

Dostopnost