Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

V vrtcu je zaposlena pedagoginja Anja Bembič, ki skupaj s strokovnimi delavkami spremlja razvoj vseh otrok. S starši se pogovarja o otrokovih morebitnih razvojnih in vzgojnih težavah in čustvenih stiskah. V dogovoru z vzgojiteljicami izvaja sprostitvene igre za otroke. Organizira in izvaja izobraževanja za starše in strokovne delavke ter dejavnosti za otroke. V letošnjem letu bo vodila pogovorno skupino strokovnih delavk. Sodeluje pri postopku vpisa otrok v vrtec in uvajanju pedagoških novosti. Pomaga otrokom s posebnimi potrebami pri vključevanju v vrtec. Koordinira delo strokovnih timov za otroke s posebnimi potrebami. Sodeluje s strokovnimi delavkami, starši, izvajalkami dodatne strokovne pomoči in z zunanjimi svetovalnimi ustanovami.

Otrok in ločitev staršev

Kako lahko družina spodbuja otrokov razvoj

Logopedinja Maja Hrvatin Gorjanc, zaposlena v Centru za korekcijo sluha in govora Portorož, prihaja v vrtec dvakrat tedensko in pomaga otrokom z govorno-jezikovnimi težavami.

Specialna pedagoginja, Nina Škrab, ki izvaja ure dodatne strokovne pomoči za posamezne otroke.

Timea Jenko, pedagoginja, ki k nam prihaja trikrat tedensko in nudi pomoč posameznim otrokom.

Dostopnost