Skoči na glavno vsebino

Izobraževanja

KONFERENCE VZGOJITELJSKEGA ZBORA

Na konferencah vzgojiteljskega zbora sodelujejo vse strokovne delavke vrtca. Vsebine so organizacijske ali pedagoške narave.

  1. Uvodna konferenca (avgust)
  2. Redna delovna uspešnost, kolegialne hospitacije (november)
  3. Glasbena delavnica z Jako Strajnarjem
  4. Zdravje na delovnem mestu (pomlad)
  5. Zaključna konferenca (junij)
STROKOVNI AKTIVI

Strokovni aktivi bodo formirani po starostnih skupinah. Glavna tema aktivov bo Kulturno umetnostna vzgoja. Poleg tega bodo aktivi načrtovali medoddelčno sodelovanje in se povezovali v skupnih projektih. Vodje aktivov so vzgojiteljice Petra Primc, Lara Grbec, Sabina Skok, Cilka Gerželj in Anija Skrt.

ŠTUDIJSKA SREČANJA ZA STROKOVNE DELAVKE

Študijska srečanja so oblika izobraževanj v izvedbi Zavoda RS za šolstvo, ki imajo namen poglabljati strokovnoteoretična izhodišča in spremljati pedagoško prakso. Študijska srečanja bodo organizirana na daljavo in v živo. Za strokovne delavke iz vrtcev v naši občini bo srečanje v živo organizirano v našem vrtcu. Letošnja tema se glasi Otrok raziskuje, se igra in ustvarja

IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVKE V VRTCU
  1. Strokovna ekskurzija (november).
  2. Tematsko sobotno izobraževanje.
  3. Študijsko srečanje za strokovne delavke.
  4. Individualna izobraževanja po potrebah in zmožnostih vrtca.
ZUNANJA IZOBRAŽEVANJA

Strokovne delavke se bodo izobraževale po programih iz Kataloga stalnega strokovnega izobraževanja, ki ga objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali po drugih programih. Ravnateljica se bo udeležila posvetov, ki jih pripravlja Skupnost vrtcev, Šola za ravnatelje, pristojno ministrstvo ali Zavod RS za šolstvo. Ostali zaposleni se bodo udeležili usposabljanj z njihovih delovnih področij.

SAMOEVALVACIJSKI PROJEKT UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

Vrtec se, pod vodstvom Skupine za ugotavljanje kakovosti, vsako leto usmeri na določeno področje delovanja, s ciljem ugotoviti trenutno stanje in vpeljati potrebne spremembe in predlagane izboljšave. Področja delovanja so različna: dobro počutje in razvoj otroka, kvaliteta bivanja-prehrana, bivalni pogoji, gibanje, izobraževanje strokovnih delavcev, klima in kultura ustanove, sodelovanje s starši, prepoznavnost vrtca v okolju, uvajanje pedagoških novosti in projektov, priprava dejavnosti ob posebnih priložnosti in podobno.

V letu 2023-2024 se bo Skupina za ugotavljanje kakovosti usmerila na področje  Zdravja na delovnem mestu. Skupino bodo sestavljale Polona Čeligoj, Tereza Kresevič Ivančić, Mojca Vičič, Kelly Bubnič in Ingrid Fatur. Ob koncu leta bo ravnateljica pripravila Samoevalvacijsko poročilo.

SKUPINA ZA PREHRANO

Vrtec ima pomembno vlogo pri skrbi za zdrav otrokov razvoj in za navajanje na zdravo prehrano. Pri organizaciji prehrane sledimo nacionalnim Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pozorni smo, da je prehrana sestavljena iz vseh osnovnih skupin živil. Dnevno otrokom ponudimo dva glavna obroka, zajtrk in kosilo, ter dve zdravi malici, sestavljeni iz svežega sadja in mlečnih izdelkov. Otroke navajamo na različne okuse in vonje hrane ter na pitje zadostne količine tekočine. V šolski kuhinji na OŠ Antona Žnideršiča pripravljajo zajtrke, malice in kosila za vse otroke.

Skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja, znotraj vrtca deluje Skupina za prehrano. Naloga skupine za prehrano je spremljati kakovost prehrane in odzive otrok nanjo ter uvajati nove predloge in izboljšave. Skupino vodi Anja Bembič, organizatorka prehrane. Sodelujejo Branka Kuret, vodja kuhinje, Anja Bembič, Tjaša Volk, Maja Porta, Lara Grbec, Mojca Vičič, Tereza Kresevič Ivančić strokovne delavke in Ingrid Fatur, ravnateljica. Večkrat letno se skupini pridruži Vera Frank, organizatorka prehrane iz Osnovne šole Antona Žnideršiča.

Dostopnost