Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Za otrokov razvoj v predšolskem obdobju skrbijo tako starši kot vrtec. Pomembno je, da je naše vzgojno delovanje čimbolj enotno in dopolnjujoče. Pogoj za to pa je medsebojno zaupanje, spoštovanje in pogosto posvetovanje staršev in strokovnih delavk. Predvsem ob razvojnih težavah in vzgojnih dilemah skupaj lažje poiščemo ustrezno rešitev.

Spoštujemo družino in strogo varujemo njeno zasebnost. Upoštevamo želje in pobude staršev, če so v skladu s pedagoško etiko in strokovnostjo. Enako pričakujemo, da starši spoštujejo osebje, delo in organizacijo vrtca.

GOVORILNE URE

Pred začetkom šolskega leta, v mesecu avgustu, je organizirana govorilna ura za starše novo vpisanih otrok. Vsebine so vezane na uvajanje v vrtec. Čez celo leto potekajo govorilne ure enkrat mesečno v popoldanskem času. Letos bodo govorilne ure potekale po telefonu.

Zgibanka – Govorilne ure

RODITELJSKI SESTANKI

Junija, pred začetkom šolskega leta, pripravimo uvodni roditeljski sestanek za starše novo vpisanih otrok. Ravnateljica in svetovalna delavka posredujeta staršem prve informacije o vrtcu. Septembra in oktobra imajo vsi oddelki roditeljski sestanek, na katerem predstavimo letne načrte oddelkov.

USTVARJALNICE ZA OTROKE IN STARŠE

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. V ta namen bodo strokovne delavke pripravile ustvarjalnico za otroke in starše. Na ustvarjalnicah otroci in starši izdelujejo izdelke iz različnega materiala. Pred ali pa po končani ustvarjalnici vedno sledi druženje, prepevanje in rajanje. 

 

PREDAVANJE S PODROČJA VZGOJE IN RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Strokovna predavanja predstavljajo podporo staršem pri vzgojnem delovanju v družini. 

ZAKLJUČKI ŠOLSKEGA LETA

Strokovne delavke in starši se dogovorijo za primeren način zaključka šolskega leta v vrtcu ali na skupnem izletu. 

OBISKI STARŠEV V ODDELKU

Starši in stari starši radi obiščejo otroke v oddelku in jim predstavijo svoj poklic, hobi ali preberejo pravljico. 

SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV STARŠEV V ORGANIH ZAVODA

Predstavniki staršev vseh dvanajstih oddelkov se udeležujejo sestankov sveta staršev, trije med njimi tudi sestankov sveta zavoda.

Dostopnost