Skoči na glavno vsebino

Vrtec

1. VIZITKA

IMG_0501 (2)                                     

NAZIV:

Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne programe za predšolsko vzgojo. Ustanoviteljica vrtca je Občina Ilirska Bistrica. Kot samostojni vzgojno-izobraževalni zavod deluje od septembra 2010. Od marca 2012 dalje nosi ime Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica. S svojo dejavnostjo  zadovoljuje potrebe po varstvu, vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok.

NASLOV: Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25d, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija

POSLOVNI ČAS VRTCA: Vrtec posluje vsak delavnik od 5.30. do 17 ure.

TELEFONSKE ŠTEVILKE:
Tajništvo: 05 711 01 90
Računovodstvo: 05 711 01 91
Ravnateljica: 05 711 01 92
Pomočnica ravnateljice: 05 711 01 92
Svetovalna služba: 05 711 01 93
Logopedinja: 05 711 01 94
Mlajši oddelki: 05 711 01 95
Srednji oddelki: 05 711 01 96
Starejši oddelki: 05 711 01 97

FAX: 82057071
SPLETNA STRAN:  http://www.vrtec-ilb.si
ELEKTRONSKI NASLOV: vrtec.ilir-bistrica@guest.arnes.si

DRUGI PODATKI:

Matična številka: 3792480000
Davčna številka: 38671492


Podračun pri UJP: 0110 0600 8374 809

 

2. ORGANI VRTCA:

SVET ZAVODA je najvišji organ zavoda. Šteje 11 članov. Vodi ga predsednica Petra Klanšček.

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH PREDSTAVNIKI STARŠEV PREDSTAVNIKI OBČINE
Petra Klanšček Ingrid Poles Zdenka Tomažič
Sabina Renko Luka Smajla Jernej Boštjančič
Milojka Jaksetič Rolih
Tiln Muha Petra Grlj
Mojca Vičič
   
Jasmina Hrenovec    

 

 

 

 

 

 

RAVNATELJICA

Ravnateljica Ingrid Fatur je pedagoški in poslovni vodja vrtca.

SVET STARŠEV sestavlja po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka. Predsednik sveta staršev je Luka Smajla, njegov namestnik pa Tiln Muha.

ODDELEK PREDSTAVNIK STARŠEV
SRNICE Nežka Dekleva
PIŠČANČKI Tiln Muha
LISIČKE Špela Lipovšek
RAČKE Tanja Hozner Volk
POLŽKI Kristina Sepaher
MRAVLJICE Kaja Prosen
ŽELVE Luka Smajla
PINGVINI Petra Srebovt Boštjančič
SOVICE Sara Česnik
MUCE Petra Erjavec Kožman
VEVERICE Ingrid Poles
KRTKI Ana Marija Polh
OVČKE Luka Gašperšič
LEVČKI Marina Hrabar
SLONČKI Laura Šega Car

Strokovni organi vrtca so VZGOJITELJSKI ZBOR, ki ga vodi ravnateljica Ingrid Fatur in STROKOVNI AKTIVI, ki jih v letošnjem letu vodijo vzgojiteljice  Petra Primc, Lara Grbec, Sabina Skok, Cilka Gerželj in Anija Skrt.

3. SKLAD VRTCA
4. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE
6. NOTRANJA PRIJAVA KRŠITEV
Dostopnost