Skoči na glavno vsebino

Korak k sončku

Drugačnost … pojem, ki nas kar hitro zaznamuje, a vsi smo drugačni. Nekateri imamo črne oči, drugi modre … eni smo veliki, drugi majhni … eni imajo gibalno težave, drugi težave z zdravjem … Vsi pa moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti, zagotoviti vključevanje in preprečiti izključevanje … vse to in še več je inkluzija.

V letošnjem letu se je tudi naš vrtec vključil v projekt Korak k sončku, ki ga od leta 1993 izvaja Zveza Sonček. Projekt je podprl tudi Zavod za šolstvo RS.

Cilji projekta so:

  • sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost,
  • oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki,
  • seznaniti strokovne delavce v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
  • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
  • strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starši,
  • svetovanje staršem.


Obliko in vsebino
projekta bo izvajal vsak oddelek po svoji zamisli. V ospredje pa bomo dali predstavitev literature o drugačnosti, pogovor o različnosti, seznanitev s cerebralno paralizo, lutkovne in dramske predstave na temo drugačnosti, pogovor z različnimi strokovnimi delavci, obisk institucij v domačem kraju. Projekt bo koordinirala Andreja Štemberger Turkovič, sodelovale bodo naslednje skupine: Muce, Piščančki, Sovice in Krtki.

Dostopnost