Skoči na glavno vsebino

Osnovni program

PROGRAMI VRTCA

Celodnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno. Obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok (zajtrk, sadna malica, kosilo, popoldanska malica). Primeren je za otroke od enega leta do vstopa v šolo. Organiziran je v poslovnem času vrtca.

Poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno. Obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok (zajtrk, sadna malica, kosilo). Primeren je za otroke od enega leta do vstopa v šolo. Organiziran je v času od 7 do 13 ure.

STAROSTNA OBDOBJA

V oddelke prvega starostnega obdobja so vključeni otroci od 1 leta do 3 let, v oddelke drugega starostnega obdobja pa otroci od 3 let do 6 let oziroma do vstopa v osnovno šolo.

DNEVNI RED

ODDELKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA

ODDELKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA

5.30. do 8.30 prihod, igre po želji

8.30 zajtrk

9.00 dejavnosti v oddelku

10.00 sadna malica

10.30 sadna malica

10.15 dejavnosti na prostem

10.45 dejavnosti na prostem

11.00 kosilo

12.00 kosilo

11.30 počitek

12.30 počitek

 

14.30. – 17.00 popoldanska malica, igre po želji, odhod domov

 

VRSTE ODDELKOV

Glede na starostno strukturo vpisanih otrok v vrtcu oblikujemo homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. V šolskem letu 2023-2024 imamo v vrtcu 11 homogenih oddelkov, 2 heterogena oddelka in 3 kombinirane oddelki.

 

VIZIJA NAŠEGA VRTCA

  • V varnem in odprtem prostoru povezovanja in ustvarjalnosti podpiramo otroško igro in bivanje v naravnem okolju. Ob tem živimo in privzgajamo vrednote: spoštovanje in skrb za ljudi in naravo, strokovnost in izobraževanje, sodelovanje, odgovornost, odprto in spoštljivo komunikacijo ter strpnost, svobodo in širokomiselnost.

 

KURIKULUM ZA VRTCE

Strokovno podlago za načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, v katerem so zapisana načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in ustvarjalnost. Kurikularna področja: gibanje, jezik, umetnost, matematika, narava in družba skozi leto uravnoteženo prepletamo in prilagajamo razvojnim potrebam otrok. Prizadevamo si spoštovati otrokovo zasebnost, interese in sposobnosti ter otroku omogočati možnost izbire. Spodbujamo otrokovo igro, aktivno sodelovanje, samostojnost, ustvarjalnost in medosebne kompetence.

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA

  • Zdravje na delovnem mestu.
  • Kulturno – umetnostna vzgoja.

 

Dostopnost