Skoči na glavno vsebino

Obogatitvene dejavnosti

PRAZNOVANJA OB POMEMBNIH DNEVIH 

  • ob rojstnih dnevih otrok
  • ob tednu otroka (oktober)
  • v prednovoletnem času
  • v pustnem času
  • ob mesecu kulture (februar)
  • ob mesecu knjige (april)

OTROŠKI PEVSKI ZBOR RAČKE

Otroški pevski zbor Račke obiskujejo otroci, stari od pet do šest let. Povezuje jih veselje do glasbe in to izražajo tako, da veliko pojejo. Vsak četrtek se zberejo otroci iz skupin Veveričke, Levčki in Ovčke. Njihova pevska urica poteka v glasbeni sobi od 12.30 do 13.00 ure in se prične z zgodbicami, ki so kot nekakšna priprava na petje. Včasih gredo na glasbeni »potep«, kjer se pogovarjajo z vetrom, napihnejo velik balon, se ustrašijo kače, poduhajo cvetlico …, in se tako učijo pravilnega dihanja. Nato zaigra klavir, dobro ga morajo poslušati in ponoviti, kar jim je zaigral, pokaže jim visoke in nizke tone, glasne in tihe, dolge in kratke …Tako se učijo poslušanja, zbranosti, natančnosti in vztrajnosti. Novo pesem spoznajo preko igre, uganke, lutke. Ko pesem dovolj dobro znajo, ji dodajo kakšen gib ali igranje na instrumente. Najbolj so ponosni, ko nastopajo in pokažejo, kaj so se naučili. Že vrsto let sodelujejo na Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad, vsako leto zapojejo ob obisku Dedka Mraza v vrtcu ter drugih lokalnih dogodkih, na katere je zbor povabljen.

Otroški pevski zbor vodita strokovni delavki Lara Grbec in Marjanca Štemberger.

PRIPOVEDKE GOZDNEGA ŠKRATA

 

Dejavnost bo namenjena otrokom od 4 do 6 leta starosti. Otroci bodo s pomočjo gozdnega škrata in strokovnih delavk spoznavali različne ljudske pripovedi ter običaje, ki bodo vezani na naše kraje.

Poleg gozdnega škrata bosta skupaj z otroki strokovni delavki Nives Negro in Andreja Štemberger Turković in Ana Benedetič.

 

LJUDSKI PLESI V VRTCU

Dejavnost je namenjena 5-6 letnim otrokom. Z otroki se bodo srečevale vsak torek v času počitka od 12.30 do 13.00 ure. Odkrivali bodo različne stare igre, ki so se jih igrali nekoč, ljudske izštevanke in rime. Skupaj pa bodo spoznavali tudi prilagojene ljudske plese.

Staršem in otrokom se bodo predstavili ob različnih prireditvah.

Skupaj z otroki se bodo igrale in plesale strokovne delavke Nives Negro, Andreja Štemberger Turković in Sabina Skok.

 PLESALNICA

Otroci se radi veliko igrajo, gibajo in ustvarjajo. Zelo so radovedni in svet okrog sebe odkrivajo z izkušnjami, pridobljenimi z gibom. Z zanimivimi spodbudami za gibanje pa jim lahko odpiramo vrata v prav poseben svet, poln novih izkušenj. Ravno zato smo letos v našem vrtcu otrokom v Plesalnici ponudili možnost ustvarjalnega giba in sodobnega plesa. Dejavnost je namenjena otrokom, starim od 4 do 5 let, potekala bo ob ponedeljkih v dopoldanskem času od 12.30 do 13.00 ure, vodili pa jo bosta strokovni delavki Petra Klanšček in Milojka Jaksetič Rolih.

GLASBENE URICE

Glasba otroke združuje in povezuje med seboj. Bistven cilj glasbene vzgoje v predšolskem obdobju je vzbujanje otrokovega veselja do glasbe in spodbujanje doživljanja glasbe. Glasbene urice bodo zato namenjene glasbenemu izvajanju, poslušanju glasbe, ustvarjanju ob glasbi ter razvijanju glasbenih sposobnosti in spretnosti. Dejavnost je namenjena otrokom starim od 4 do 5 let. Ana Benedetič in Cilka Gerželj se bosta z otroki predajali glasbi ob sredah, od 12.30 do 13.00 ure. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Tretji petek v novembru, ob Dnevu slovenske hrane, bomo v vrtcu otrokom ponudili tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz črnega kruha, mleka, jabolka, masla in medu. S sestavinami, kupljenimi od lokalnih pridelovalcev, bomo otrokom približali pomen zdrave, v domačem okolju pridelane hrane. Tradicionalni slovenski zajtrk koordinira svetovalna delavka Anja Bembič.

KOLESARČKI, PROGRAM VARNOSTI V PROMETU

Štiri in petletni otroci se bodo na praktičen način učili, kako se obnašati v prometu. Spoznavali bodo prometne znake in se preizkusili v vlogi pešca in voznika. Dejavnosti Kolesarčki izvajamo spomladi ob finančni podpori Občine Ilirska Bistrica in donatorjev. Program vodi svetovalna delavka Anja Bembič.

NOČ V VRTCU

Otroci spoznavajo, da je vrtec zvečer in ponoči drugačen. Bolj tih in skrivnosten. Vrstniki iz oddelka pa ravno tako veseli in zabavni. Dejavnost bodo izpeljali posamezni oddelki starejših otrok z vzgojiteljicami.

 

VAJA EVAKUACIJE – VARNEGA UMIKA IZ STAVBE VRTCA

Spomladi se bomo z vajo varnega umika iz stavbe učili, kako ustrezno ukrepati ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah. Sodelovali bomo z gasilci in reševalci. Vajo vodita strokovni delavki Tina Lavrič in Barbara Penko.

DAN ODPRIH VRAT

Junijska dejavnost je namenjena otrokom, ki se bodo v prihodnjem šolskem letu vključili v vrtec, njihovim staršem, starim staršem in drugim obiskovalcem. Ogledajo si, kako poteka dopoldne v vrtcu in se pogovarjajo s strokovnimi delavkami.

ČISTILNA AKCIJA OKOLICE VRTCA

Vsako leto pomladni sončni žarki spodbudijo zaposlene v vrtcu, da pridno zavihamo rokave in temeljito očistimo ter polepšamo okolico vrtca. Medse povabimo tudi prizadevne starše.

SLOVENŠČINA ZA TUJEJEZIČNE OTROKE

Dejavnost je namenjena, otrokom starim od 5 – 6 let. Vodile jo bodo strokovne delavke Timea Jenko, Petra Klanšček in Damijana Ličan.

DECEMBRSKI POHOD Z LUČKAMI

Decembrski pohod z lučkami od vrtca do Doma na Vidmu, kjer si bodo otroci ogledali lutkovno predstavo.

Vodja: Mojca Vičič, pomagajo ji strokovne delavke Ana Klarić Jagodnik, Mateja Možina in Ana Lavrenčič.

Dostopnost