Skoči na glavno vsebino

Zdravje v vrtcu

“Kar se Janezek nauči, to Janez zna.«

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Zato se je pred leti porodil projekt Zdravje v vrtcu, ki ga v vrtcu izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Program izpostavlja dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto, hkrati pa si prizadeva ustvariti pogoje za njihovo uresničevanje ter krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja  v vrtčevskem okolju in izven njega. Zato si želimo s projektom v vrtcu oblikovati okolje, v katerem se bodo otroci počutili dobro in bo spodbujalo zdrav način življenja.  Tako sodelujoče skupine tekom leta izvajajo različne dejavnosti na temo zdravja (gibanje, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog, duševno zdravje, zobozdravstvena vzgoja, osebna higiena, varovanje okolja, varno s soncem, varno v prometu in na igrišču ipd.).e namreč za celosten in dolgotrajen proces, ki traja vse življenje. 

Letošnja rdeča nit programa je bila “BESEDE IMAJO MOČ”, saj so besede pomembno orodje komunikacije v vsakdanjem življenju, ki pa imajo lahko v različnih okoliščinah različne pomene.

Besede nas lahko razveselijo, razjezijo … tudi prizadenejo. Lahko nam marsikaj povedo, naučijo nas veliko zanimivega. Če seveda znamo brati in dobro poslušati! Ker so tako pomembne, bodimo nanje pozorni, čuječi, kadar jim prisluhnemo, premišljeno jih izgovarjajmo, preizkušajmo jih, odkrivajmo njihove pomene in sporočilnost.

Strokovni delavci smo se trudili na različne načine poudarjati pomen zdravega načina življenja kot ene od možnosti vplivanja posameznika na svojo prihodnost in prihodnost skupnosti, družbe. Saj lahko le na takšen način že v zgodnjem otroštvu otrokom pomagamo pri prepoznavanju in soustvarjanju drugačnega, boljšega sveta.

Otroci se v predšolskem obdobju naučijo prebrati in zapisati prve besede ali samo glasove. Šele kasneje se naučijo brati. Zato je tako zelo pomembna vloga staršev, vzgojiteljev, sorojencev in drugih pomembnih odraslih, da jim v tem obdobju veliko berejo. Ob branju prepoznavamo sporočilo zapisanega, različne pomene in se učimo novih besed. Več besed poznamo, lažje opišemo občutja, doživetja, zaznave. Poleg tega ima branje zelo veliko pozitivnih učinkov na učenje, bralno pismenost in kakovost življenja.

Zapisana beseda ostane. Seveda pa se je treba zavedati, da vse, kar je zapisano, ni tudi resnično, verodostojno in zaupanja vredno. V današnji poplavi informacij je zelo pomembno, da znamo presoditi, katerim besedam lahko zaupamo in jim verjamemo.

Izgovorjeno besedo spremljajo tudi glas, izraz na obrazu, kretnje, drža, poudarki, celo molk. Vse to zelo močno vpliva na pomen besed in povedanega.

Sestavljanje besed za pisno in ustno komunikacijo se nekoliko razlikuje. Dobro je, da je premišljeno in se osnov dobre komunikacije naučimo čimprej. Upoštevamo pravila asertivne komunikacije – to pomeni, da spoštujemo sogovornike in pričakujemo, da tudi drugi spoštujejo nas.

Besede sestavljamo v različna sporočila: navodila, zahvala, kritika, opisovanje dogodka, prošnja, pozdrav in z besedami gradimo medsebojne odnose. Zato naj bodo sporočila jasna, prijazna, razumljiva, popolna, resnična.

Sporočila izmenjujejo otroci med seboj, vzgojitelji in otroci, izmenjujejo jih vzgojitelji, vzgojitelji in starši, starši in otroci, otroci s sorojenci in bližnjimi odraslimi. Glede na udeležene je tudi komunikacija lahko prilagojena. V pogovoru smo enakovredni, pri sprejemanju odločitev pa velja hierarhija odgovornosti. V določenih okoliščinah obvelja avtoriteta, sicer pa je lepo, da se dogovorimo in sprejmemo kompromise.

Truditi se moramo, da naše besede sestavimo v zgodbo, ki nam bo ostala v lepem spominu in pomagala skozi življenje. Zato je vloga strokovnih delavcev vrtca izrednega pomena, saj otrokom tudi z besedami dajemo pozitivnem zgled in ga spodbujamo k razvoju na vseh področjih.

Projekt je v vrtčevem letu 2023/24 koordinirala strokovna delavka Tjaša Volk. 

V projektu so sodelovali naslednji oddelki:  Srnice, Piščančki, Slončki, Želve, Mravljice in Krtki.

Dostopnost